จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงสัปดาห์นี้

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศเตือน ฉบับที่ 2 เรื่อง พายุโซนร้อน เซินกา ซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์นี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทั้ง 25 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงสัปดาห์นี้ หลังจากที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่องพายุโซนร้อน เซินกา บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งพายุนี้ได้กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 และจะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือในระยะต่อไป ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยมีผลกระทบต่อภาคเหนือในช่วงระยะนี้ และในช่วงวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ เช่นกัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบนี้ด้วย จึงขอให้ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบต่ำ ที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ริมน้ำ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเตือนประชาชน โดยให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมรับมืออุทกภัย รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยทั้งในกรณีสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ และกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
 
25 กรกฎาคม 2560 , 09:46 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด