สปข.3 เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะจัดจุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมลงนามจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้ จากนั้นจะได้จัดส่งสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไปยังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมส่งให้กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวังต่อ ต่อไป โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้
 
25 กรกฎาคม 2560 , 19:52 น. , อ่าน 186  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี