พ่อเมืองเชียงใหม่ นำประชาชนปลูกต้นไม้ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา ที่ บริเวณริมคลองแม่ข่า สะพานศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า รวมถึงร่วมปลูกต้นหมาก 200 ต้น และต้นลาน 30 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า ให้กลับมามีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น รวมถึงคาดหวังว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า การจัดนิทรรศการของ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม (คอปส.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ตลอดจนกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแม่ข่าให้กลับมาเป็นเป็นสถานที่ที่สะอาด สวยงาม และร่มรื่นอีกครั้ง
 
25 กรกฎาคม 2560 , 19:56 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี