สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี เสริมแกร่ง SMEs ออนไลน์ ลงพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ต่อยอดความรู้พร้อมพัฒนาสู่ E-Commerce เต็มรูปแบบ

  
    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรม SMEs E-Commerce ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย หวังกระตุ้นการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ที่ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ปี 2560 เพื่อให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างการยอมรับในกลุ่มลูกค้า การสร้างโปรโมชั่นเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ การจัดการด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการตอบข้อซักถามลูกค้า และการบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเป็นการสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการกลุ่ม Regular ให้มีช่องทางการจำหน่ายและมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ รวมถึงสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และยกระดับกิจการของ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาเรื่อง ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ในยุค 4.0 กลยุทธ์ขายของออนไลน์ การสร้างความต้องการสินค้าผ่าน Facebook เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และการทำกิจกรรม Work Shop ทั้งนี้ คาดหวังว่าในอนาคตจะมีสินค้าหรือบริการที่ได้รับการพัฒนาความพร้อมสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 32,500 ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถต่อยอดสู่การมีสินค้าหรือบริการขึ้นอยู่ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 25,000 ผลิตภัณฑ์ เกิดสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมธุรกิจไม่น้อยกว่า 8 ราย และมียอดขายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 2-3 ปี ไม่น้อยกว่า 210 ล้านบาท
 
26 กรกฎาคม 2560 , 12:06 น. , อ่าน 178  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี