เชียงใหม่ มอบเสื้อพระราชทานฯ จำนวน 10,000 ตัว สำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานฯ จำนวน 10,000 ตัว มีประชาชนหลายพันคน เข้ารับมอบเสื้อพระราชทานฯสำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเสื้อพระราชทานฯ จำนวน 10,000 ตัว โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายพันคน เข้ารับมอบเสื้อพระราชทานฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้จัดสรรโควตาเสื้อพระราชทาน เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 4 กิจกรรม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมปั่นไปปลูก จำนวน 5,000 ตัว กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า จำนวน 1,000 ตัว กิจกรรมพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวา และปลูกต้นไม้ ในพื้นที่มีอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ตัว และกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน 24 อำเภอ อำเภอละ 125 ตัว รวม 3,000 ตัว สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับเสื้อพระราชทานฯ ก็สามารถสวมเสื้อสีดำเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้เช่นกัน โดยเสื้อพระราชทานฯดังกล่าว เป็นเสื้อยืดคอโปโลสีดำมีลักษณะพิเศษ ด้านหน้าของเสื้อมีข้อความ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระราชทานมอบให้ และด้านหลังได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมพระปรมาภิไธย และข้อความ “พระราชทาน” ลงวันที่ 13 ต.ค. 59 อันเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ โดยข้อความและภาพวาดที่ทรงพระราชทานไว้บนเสื้อ เป็นสิ่งสื่อความหมายถึงความรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้แก่ประชาชนชาวไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ปวงประชาเป็นสุขทั่วหล้าตลอดรัชสมัยของพระองค์
 
26 กรกฎาคม 2560 , 19:09 น. , อ่าน 159  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี