ธกส.เชียงใหม่ จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกร ปี 60

  
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายเฉลิมธันว์ สุขะปุณณพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกร ปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินเกษตรกร ปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และลดภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธกส. รวมทั้งสร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการลดปริมาณการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และลดปริมาณคดีในศาลอีกด้วย
สำหรับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. เป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทแห่งแรกของประเทศไทย มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุนเงินลงทุนแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและประชาชนในภาคชนบท เพื่อให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุน พร้อมยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น รวมทั้งมีความเป็นห่วงใยในภาระหนี้สินของเกษตรกรอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนทำให้ลูกหนี้เกิดปัญหาในการชำระหนี้
 
26 กรกฎาคม 2560 , 19:22 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย