ตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการ ตำรวจภูธรภาค 5 แก้ไขปัญหาผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ในฤดูน้ำหลาก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการ ตำรวจภูธรภาค 5 แก้ไขปัญหาผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ในฤดูน้ำหลาก สืบสาน ต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 300นาย และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “ตำรวจภูธรภาค 5 แก้ไขปัญหาผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ในฤดูน้ำหลาก” โดยการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บเกี่ยวผักตบชวา บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำปิงในบริเวณใกล้เคียงอาคารที่ทำการตำรวจภูธร ภาค 5 เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกในช่วงฤดูฝน และลดปัญหาการอุดตันของสิ่งปฏิกูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อช่องทางการระบายน้ำ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ด้านแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ส่วนราชการในสังกัดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ในลักษณะการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สืบสาน ต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข คมนาคม สื่อสาร สวัสดิการสังคม การศึกษา และอื่น ๆ
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 28กรกฎาคม 2560 โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. จะมีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย
 
27 กรกฎาคม 2560 , 15:58 น. , อ่าน 191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย