เชียงใหม่ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และมีหน่วยงานร่วมจัด 3 หน่วยงานประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนวัดป่าตัน โรงเรียนบ้านแม่สา และโรงเรียนเจดีย์แม่ครัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดนิทรรศการ ภายในงานประกอบด้วย การเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ กิจกรรมนี้ เป็น 1 ใน 6 กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 นี้
 
27 กรกฎาคม 2560 , 19:17 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี