จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงมหรสพ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงมหรสพ เพื่อเตรียมความความพร้อมในการจัดแสดงมหรสพ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ที่ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงมหรสพ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการแสดงมหรสพแบบวัฒนธรรมไทยในวันพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีเวทีแสดงมหรสพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จำนวน 3 เวที ประกอบด้วย เวทีดนตรีและการแสดงในราชสำนัก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวทีดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ และเวทีดนตรีสากล โดยทุกเวทีจะดำเนินการจัดแสดงตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และจะดำเนินการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยเรียงลำดับการแสดงตามกำหนดการเสมือนจริง
ทั้งนี้ ประธานคณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงมหรสพ จะนำมติของที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ทราบต่อไป และรอฟังหลักเกณฑ์ คำชี้แจง ในการดำเนินงานจากส่วนกลางอีกครั้ง
 
1 สิงหาคม 2560 , 16:37 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย