มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกาดนัดลำไย หวังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร

  
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกาดนัดลำไย หวังช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต แก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาลำไยตกต่ำ นางสุรัสวดี วรวุฒิพุทธิพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาผลผลิตลำไยของภาคเหนือตกต่ำที่ผ่านมา มีสาเหตุเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยครั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ โดยการจัดกาดนัดลำไย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร โดยสามารถนำผลผลิตลำไยมาวางจำหน่ายได้ทุกวันพุธ ตลอดเดือนสิงหาคม ตั้งแต่เวลา 06.00 -12.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มวันพุธ แรก ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และสำหรับช่วงเวลาพิเศษ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม สามารถวางจำหน่ายได้ที่ กาดวัฒนธรรมเกษตร (กาดโก้งโค้ง) ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. จึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนลำไย นำผลผลิตลำไยมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ติดต่อจองพื้นที่ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-4088 และขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรร่วมกัน
 
1 สิงหาคม 2560 , 17:52 น. , อ่าน 81  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี