จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม ชาวเชียงใหม่ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล และสมาคมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ"
ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ" ดอกไม้แทนความรัก เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีจิตอาสากว่า 2,000 คน เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะดำเนินการประดิษฐ์และส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 150,000 ดอก ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสนับสนุนวิทยากร อุปกรณ์ในการจัดทำ และจิตอาสาที่มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,000,000 ล้านดอก โดยในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์แล้วเสร็จกว่า 700,000 ดอก
 
2 สิงหาคม 2560 , 15:57 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย