กสษ. 3 กส.ทบ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ แจกต้นดาวเรืองให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่กว่า 4 พัน ต้น

  
    กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ แจกต้นดาวเรืองให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 4พันต้น หวังให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานทั่วทั้งแผ่นดิน ทันช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 25-26 ตุลาคม นี้ ที่ บริเวณด้านหน้าหน่วยกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 พล.ต.ต. บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมแจกต้นดาวเรือง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานต่างๆ ได้ร่วมกันนำต้นดาวเรืองกลับไปปลูกยังสถานที่ของตนเอง โดยหวังให้ดอกดาวเรืองบานพร้อมกันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง เป็นสีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยได้รับความร่วมมือจาก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในการแจกจ่ายต้นดาวเรืองให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างทั่วถึง เบื้องต้นประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเพาะต้นกล้าดาวเรืองและปลูกดาวเรืองไปบางส่วนแล้ว เพื่อให้ออกดอกบานทั่วทั้งแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 นี้ ทั้งนี้ ต้นดาวเรืองที่นำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนชนและหน่วยงานต่างๆ กว่า 4,000 ต้น ชุดนี้เป็นชุดสุดท้าย ซึ่งมีทั้งที่จะออกดอกช่วงก่อนและพอดีกับช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560
 
3 สิงหาคม 2560 , 14:37 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี