รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ลำไยภาคเหนือ

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ลำไย เร่ง ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน พร้อมเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศบริโภคลำไย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหารือสถานการณ์การผลิตและการตลาดลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ซึ่งเป็นมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการอยู่ 3 ส่วน คือ การเร่งกระจายลำไยสดไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยประสานกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือระบายผลผลิตลำไยสดในแต่ละอำเภอ /เร่งเจรจากับคู่ค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทุกห้าง ทุกสาขา ในการที่ขอให้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อผลผลิตลำไย เพื่อนำไปขายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี โดยทางห้างสรรพสินค้ามีการสั่งซื้อผลผลิตลำไยเพิ่มขึ้น สองพันกว่าตัน จากเดิม พันกว่าตัน รวมทั้ง ได้ประสานไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ที่นอกเหนือจากจังหวัด เช่น ประสานผ่านทางกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีร้านค้าอยู่เป็นหมื่นแห่ง และได้รับการตอบรับมา 3000 แห่ง เพื่อกระจายลำไยไปยังประชาชนทั่วทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม อยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาบริโภคลำไยสด ส่วนกรณี การอบแห้ง ขณะนี้ กำลังเร่งให้ใช้ประโยชน์ของโรงอบแห้งทั้งหมดที่มีอยู่ ให้เร่งการอบหรือเร่งการซื้อผลผลิตลำไยเพื่อที่จะอบ หลังจากมีคำสั่งซื้อจากประเทศจีนมาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถึง 50-60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเร่งดำเนินการด่วนที่สุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร สำหรับ มาตรการระยะยาว ต้องเร่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นฤดูกาล พร้อมหาตลาดส่งออกให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขและปิดจุดอ่อน เพื่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรน้อยที่สุด หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมชมการรับซื้อลำไย ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ต.ป่าจี้ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการผลิตน้ำลำไยสกัดเข้มข้น ณ บริษัท เนเชอรัลเบรฟ จำกัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และในเวลา 18.30 น. จะเป็นประธานปล่อยคาราวานรถลำไย เชียงใหม่-ลำพูน ณ บริเวณตลาดดอยติ จ.ลำพูนด้วย
 
3 สิงหาคม 2560 , 17:33 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด