ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบ กรณีการขู่วางระเบิดอากาศยาน เนื่องจากปัจจุบันภัยคุกคามจากการก่อการร้ายยังมีแนวโน้มสูงมาก นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินในปีนี้ โดยได้ดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการขู่วางระเบิดอากาศยานและอาคารสถานที่ เนื่องจากปัจจุบันภัยคุกคาม จากการก่อการร้ายยังมีแนวโน้มสูงมาก และอากาศยานมักจะตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการก่อเหตุ ทั้งนี้ ได้สมมติสถานการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากผู้ไม่หวังดี ว่ามีวัตถุระเบิดในสัมภาระของผู้โดยสาร ของสายการบิน AB เที่ยวบินที่ AB101 ซึ่งจะเดินทางไปยังประเทศ ABC หลังรับแจ้งเหตุ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนฉุกเฉิน บทที่ 9 เรื่องการขู่วางระเบิดอากาศยานและอาคารสถานที่ และนำเครื่องบินลำดังกล่าวเข้าจอดที่หลุมจอด พร้อมทั้งลำเลียงผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน 180 คน ออกจากอากาศยานไปยังพื้นที่ศูนย์รับรองผู้ประสบภัย และขนถ่ายสัมภาระลงจากอากาศยาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยทำลายวัตถุระเบิด เข้าทำการตรวจสอบ แต่ขณะขนถ่ายสัมภาระออกจากอากาศยานได้เกิดเหตุระเบิดจากสัมภาระบรรทุก แรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ จำนวนหนึ่ง ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาล ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยทำลายวัตถุระเบิดได้ทำการพิสูจน์ทราบกระเป๋าสัมภาระที่เหลือ เมื่อพบว่าปลอดภัยจึงให้ผู้โดยสารมาพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ โดยแบ่งกลุ่มคราวละ 10 คน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้โดยสารทั้งหมดในเที่ยวบินนี้ อยู่ในฐานะของ ผู้ต้องสงสัย จึงต้องถูกยกเลิกการเดินทางโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ดำเนินการต่อไป สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมทำการฝึกซ้อม เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ที่เข้ามาใช้บริการว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้เข้ามาใช้บริการได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ อันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
4 สิงหาคม 2560 , 16:26 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด