จัดหางานเชียงใหม่ ย้ำนายจ้างรีบยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว ภายใน 7 สิงหาคม นี้

  
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยนายจ้างยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว กว่าหมื่นราย ย้ำให้นายจ้างรีบติดต่อยื่นขอจ้างแรงานต่างด้าว ภายในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ หากเกินกำหนดไม่ดำเนินการตามระเบียบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อให้บริการแก่นายจ้างที่มีการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา กัมพูชา และ ลาว ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ ได้มายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับสถานะให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรการแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว โดยวันที่ 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีนายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวไปแล้ว กว่า 1 หมื่นราย โดยประเภทการจ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารที่ได้รับแจ้งการทำงาน มากที่สุด คือด้านการเกษตรและปศุสัตว์ รองลงมาคือกิจการก่อสร้าง และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่แจ้งการจ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ ทั้งนี้ นายจ้างจะสามารถยื่นแบบคำขอฯ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น หากนายจ้างมีลูกจ้างจำนวนหลายราย ให้รวบรวมแบบคำขอฯ มาให้ครบและยื่นในครั้งเดียว เพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาส รวมทั้งเป็นการป้องกันการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอีกด้วย
 
5 สิงหาคม 2560 , 14:58 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด