มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการลูกช้าง มช.ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการให้ การเสียสละ การรับใช้สังคม รวมทั้ง เป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยผลักดันให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีในสังคม โดยเน้นจิตอาสา ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ ทั้งยังเป็นการต่อยอดการดำเนินการงานเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการให้บริการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตได้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
6 สิงหาคม 2560 , 12:21 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด