เชียงใหม่ พร้อมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ หวังคืนธรรมชาติสู่ผืนแผ่นดิน

  
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน หวังสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกในการช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธารให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป ที่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บริเวณบ้านแม่แมะ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จัด ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเพื่อเป็นการฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่า ตามนโยบายของรัฐบาล นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน เพื่อปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งถือเป็นการทดแทนป่าไม้ ตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ ได้ทรงห่วงใยเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ หรือ ปลูกป่าทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติสู่ผืนแผ่นดินอีกครั้ง โดยทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำลำธารและน้อมนำแนวพระราชดำริไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม ช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธารให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้นานาชนิด ตลอดจนแจกกล้าไม้ชนิดต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง จำนวนกว่า 2,400 ต้น อาทิ ต้นราชพฤกษ์ สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า ยางนา จันทร์กระพ้อ และเสี้ยวดอกขาว เป็นต้น
 
7 สิงหาคม 2560 , 19:51 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี