มช. จับมือกับ ภาคเอกชน เปิดร้าน fresh and milk สาขา 2 หวังพัฒนาผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

  
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคเอกชน เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา fresh and milk สาขา 2 หวังยกระดับนมโคล้านนาให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดนมโคได้ในอนาคต ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ร้า นจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นม โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่รวมตัวกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ช่วยยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมถึงช่วยยกระดับการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ โดยต้องผ่านการรับรองจากฟาร์มโคนมเกษตรกรที่ผลิตน้ำนมคุณภาพสูง ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) ด้วย ทั้งนี้ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ได้ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา โดยใช้ชื่อร้าน fresh and milk สาขา 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายนมและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่ผู้รักสุขภาพ จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมคุณภาพสูงล้านนา และถือเป็นการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกงานและหาประสบการณ์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย
 
8 สิงหาคม 2560 , 19:11 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี