เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฉลองวันแม่ เชิญชวนแม่-ลูก ร่วมดำน้ำดูปลาฟรี ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้

  
    เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดกิจกรรมฉลองวันแม่ เชิญชวนแม่-ลูก มอบช่วงเวลาที่แสนสุขให้แก่กัน ด้วยการร่วมดำน้ำดูปลาฟรี ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เชียงใหม่ ซู อควาเรียม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฉลองวันแม่และวันหยุดยาวช่วงวันที่ 12 – 14 สิงหาคม นี้ โดยเปิดรับสมัครแม่และลูก มาร่วมดำน้ำดูปลาที่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ฟรี เพื่อมอบช่วงเวลาที่แสนสุขและอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยเงื่อนไขการสมัคร คือ คุณแม่ จะต้องอายุไม่เกิน 50 ปี และลูกจะต้องมีอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีทักษะในการว่ายน้ำ ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและโรคที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบสูติบัตร เป็นต้น และขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับประกาศนียบัตรและเสื้อยืด จากเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เป็นของที่ระลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5208-1775 หรือ 086-4489300 และ 095-6921115 ช่วงเวลาทำการ
 
9 สิงหาคม 2560 , 12:07 น. , อ่าน 60  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี