จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก รวมทั้งร่วมรณรงค์ให้มีมาตรการเชิงปฏิบัติเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ที่ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานรณรงค์และเฉลิมฉลอง เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2560 โดยเน้นแกนงานหลักว่า 10 ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง บทเรียน ข้อท้าทาย และอนาคตชนเผ่าพื้นเมืองไทย ซึ่งมีแกนนำและผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองจากทั่วทุกภูมิภาคของไทย จำนวนกว่า 37 กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้แทนสภาชนเผ่าพื้นเมืองในระดับพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง สมาชิกและผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคีองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างประเทศ ผู้แทนเครือข่ายเด็กเยาวชนและสตรีชนเผ่าพื้นเมือง คณะศิลปินนักแสดงชนเผ่าพื้นเมือง และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมทบทวนบทเรียนการขับเคลื่อนงานของชนเผ่าพื้นเมืองใน ประเทศไทย ชุดประสบการณ์การดำเนินงานสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ รวมทั้งเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก และรณรงค์ให้มีมาตรการเชิงปฏิบัติเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีที่มีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐธรรมนูญไทย และ SDGs กับการขับเคลื่อนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองไทย กิจกรรมรณรงค์สาธารณะ สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง รวมถึงกิจกรรมถวายความอาลัยและสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง การแสดงศิลปะวัฒนะธรรม การสาธิตวิถีชนเผ่าพื้นเมือง อีกด้วย
 
9 สิงหาคม 2560 , 16:00 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด