รมช.กลาโหม นำข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเฉลิมพระเกียรติ

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีเททองหล่อพระเกศ พระพุทธชินสีห์สุวรรณเจดีย์ ข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเททองหล่อพระเกศ พระพุทธชินสีห์สุวรรณเจดีย์ พร้อมนำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ต่างเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดีกันอย่างคับคั่ง
 
10 สิงหาคม 2560 , 14:52 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี