เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการอบรมการปฏิบัติงานด้านอาคันตุกะสัมพันธ์

  
    เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝึกอบรมเตรียมพร้อมการปฏิบัติงานด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39
ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า 70 คน ร่วมฝึกอบรม การปฏิบัติการงานด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปลายเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวตาก-กำแพงเพชร กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมให้ความรู้
พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร กล่าวว่า การประชุมถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ผู้ที่มาจากต่างถิ่นต้องการคำแนะนำ ความช่วยเหลือจากชาวเชียงใหม่ และคนไทย ซึ่งถือเป็นเจ้าบ้าน ดังนั้น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาประชุมที่ประเทศไทย และนักท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับ การปฏิบัติงานด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในการประชุม การประสานงานด้านต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ ต้องมีความรู้ ทักษะในการวางตน และต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสามารถนำความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ ประสานงานประจำคณะผู้แทนได้อย่างถูกต้อง
 
10 สิงหาคม 2560 , 16:53 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด