กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการ พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10” แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
ที่บริเวณกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10” ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีประชาชนในพื้นที่ และ เกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน โดยให้ทางราชการจัดหาพื้นที่ให้แก่ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกิน ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของสหกรณ์ ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 โครงการ 3 จังหวัด คือ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมทางศาสนา การแสดงทางวัฒนธรรม การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้มีรายได้น้อย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ แกนนำชุมชน และเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน “พม. สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10” ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2560 ณ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
 
10 สิงหาคม 2560 , 18:32 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย