เชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 36

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ที่ บริเวณสวนสุขภาพบ้านเด่น ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน ลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมบอนไซจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งงานนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นงานประเพณีอีกงานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร อีกทั้งการจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมการประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ การประกวดและแสดงการจัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะของนักเรียน การแสดงนิทรรศการสวนสวยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย นิทรรศการกล้วยไม้ไทยถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง นิทรรศการการทำบอนไซทรงมาตรฐานสากล และนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์ ของประเทศไทย ตลอดจนเลือกซื้อหาผลผลิตเกษตรกรรมและสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของประชาชน ที่นำมาแสดงและจำหน่ายในงานนี้ด้วย
 
11 สิงหาคม 2560 , 15:55 น. , อ่าน 91  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี