การท่องเที่ยววันหยุดยาวช่วงเทศกาลวันแม่ ที่ จ.เชียงใหม่ ยังคงคึกคัก นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย

  
    บรรยากาศวันแม่และช่วงวันหยุดยาว ที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมา ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันหยุดยาวและวันแม่แห่งชาติ 12 – 14 สิงหาคม 2560 บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันแม่และช่วงวันหยุดยาว ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างคึกคัก โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และห้างสรรพสินค้า ต่างก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางพาครอบครัวมาท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมวันแม่และกิจกรรมในวันหยุด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นของแม่-ลูก และครอบครัว ที่มีให้เห็นกันอยู่เกือบทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันหยุดยาว 3 วันนี้ สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ออกมาทำงานนอกพื้นที่ต่างเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อกราบขอพรจากแม่ และพาครอบครัวไปวัด ทำบุญตักบาตร ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแม่แห่งชาติด้วยเช่นกัน
 
13 สิงหาคม 2560 , 15:56 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี