ธปท. เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวนเยาวชนไทยยุคใหม่ สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ในโครงการ BOT Challenge and Experience 2017 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการ BOT Challenge and Experience 2017 จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลาง ที่มีบทบาทด้านการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบสถาบันการเงิน และระบบการชำระเงินของประเทศ โดยมีรูปแบบการสอบคัดเลือกนักเรียนในแต่ละภูมิภาคเป็นการสอบระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมกับแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ แบ่งเป็น 5 เขตการสอบ ได้แก่ เขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกรวมกัน เขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยในรอบคัดเลือกจะสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขตการสอบละ 12 คน รวม 60 คน มาทำมาแข่งขันในรอบชิงรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึง 25 สิงหาคม 2560 สำหรับสถานศึกษา หรือ เยาวชนที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bot.or.th และสำหรับสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5393-1 215 ถึง 6 ในวันและเวลาทำการ
 
13 สิงหาคม 2560 , 15:58 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี