จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา กว่า 56,000 ดอก
ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จาก หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน สมาคม กลุ่มสตรี และจิตอาสาที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จำนวนกว่า 56,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์ให้จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยตั้งเป้าหมาย 1 ล้านดอก 1 ล้านดวงใจ น้อมถวายพ่อหลวง ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ แล้วเสร็จ จำนวนกว่า 1,398,000 ดอก อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์อย่างต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนสามารถส่งมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 นี้
พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รณรงค์ให้ส่วนราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัทห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชน ปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้บานสะพรั่ง พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในช่วงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คาดว่า ดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง จะออกดอกบานสะพรั่ง สวยงามเต็มพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 
1 กันยายน 2560 , 15:51 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย