รอง ผวจ.เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความดีถวายแด่ รัชกาลที่ 9

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน นี้ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลกำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงเล็งเห็นถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธา เทิดทูน และความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคมนี้ด้วย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประชาชนทุกคนสามารถมาสมัครได้ เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้เอกสารเช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน นำมายื่น ณ ที่ว่าการอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 แห่ง และในส่วนของต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย ประจำประเทศต่างๆ โดยผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งแบ่งสีตามประเภทของงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยผู้ที่สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ อีกทั้งจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้ว จะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทานด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 เวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลาราชการ โทร.1548
 
2 กันยายน 2560 , 19:16 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี