จิตอาสาเชียงใหม่ ทยอยลงทะเบียนทำความดีถวาย ร.9 อย่างต่อเนื่อง

  
    จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งพร้อมเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 กันยายน นี้ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ มีประชาชนเดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาฯกันอย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดทั้งวัน ทำให้การดำเนินงานลงทะเบียนรับสมัครของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 จำนวน 1,562 คน จัดอยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ ส่วนอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 จำนวน 15,573 คน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครได้ เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้ สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) นำมายื่น ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และเมื่อสมัครแล้วทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งแบ่งสีตามประเภทของงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยผู้ที่สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ อีกทั้งจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้ว จะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทานด้วย
 
3 กันยายน 2560 , 16:24 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี