พช.เชียงใหม่ เชิญแอ่วกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน หวังยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 นี้ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ โดยให้มีกิจกรรมหลักในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสู่ตลาดที่มีศักยภาพ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในชื่องาน กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน (Chaingmai Happiness Market in the Garden) ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ บริเวณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 2 งานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (Chaingmai Happiness Market @ Khuang San Kam Pheng) ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2560 ณ บริเวณศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และหมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 หมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ อตก. เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วม ช็อป ชิม ชม แชะ แชร์ ชัวร์ นัดแรกงาน กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน (Chaingmai Happiness Market in the Garden) ในวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมาเลขโทรศัพท์ 0-5311-2647-8 ในวันและเวลาราชการ
 
3 กันยายน 2560 , 16:27 น. , อ่าน 83  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี