ผวจ.เชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ มั่นใจจะดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 ตุลาคม นี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งติดตามความพร้อมในด้านสถานที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคมนี้ ซึ่งขณะนี้ ในส่วนของโครงสร้างได้มีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคงเหลือในส่วนของการตกแต่ง ที่ทีมสถาปนิกและเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างรอวัสดุที่ถูกจัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบพระเมรุมาศจำลองให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จากนั้นจะเร่งดำเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองอย่างต่อเนื่องทุกวันอังคาร รวมถึงสรุปความคืบหน้าของการดำเนินการทุกด้าน เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์ สวยงาม และสมพระเกียรติที่สุด
 
19 กันยายน 2560 , 18:09 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี