เชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน Thapae Unplug “มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่าล้านนา”

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเมืองท่องเที่ยว Thapae Unplug “มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่าล้านนา” หวังฟื้นฟูอัตลักษณ์อันโดดเด่นเด่นของภูมิปัญญาสล่าล้านนา พร้อมต่อยอดพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุค ไทยแลนด์ 4.0 นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในเครือข่าย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มสล่าล้านนาและเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน เตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Thapae Unplug “มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์สล่าล้านนา” เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเป็นฐานในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการเปิดเวทีให้แก่ภูมิปัญญาสล่าล้านนา ให้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพื้นถิ่นล้านนาสู่ผู้ที่สนใจ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ หวงแหน ความเป็นพื้นถิ่นล้านนาไว้ ให้แก่ลูกหลานสืบไปในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การเสวนาบทบาทสล่าล้านนาในการอนุรักษ์และพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 นิทรรศการมีชีวิตกลางแจ้ง การนำเสนอผลงานและการสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนา 30 ภูมิปัญญา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิตการทำอาหาร/ขนมพื้นบ้านและน้ำสมุนไพร โดยจะเปิดให้ได้ชม ชิม ช็อป และสัมผัสบรรยากาศของล้านนา ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น. ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2595 ถึง 6
 
19 กันยายน 2560 , 18:12 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี