พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นางภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในร้านค้าปลีกภายใต้โครงการ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” ซึ่งผู้ประกอบการจะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และสินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้ได้ซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ถูกกว่าราคาปกติ โดยจะให้กระจายครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ มาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา จากทั้งหมด 25 อำเภอ 204 ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้รับสมัครไปแล้ว 228 ร้านค้า ใน 122 ตำบล โดยต้องมีร้านค้าประชารัฐสำหรับให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรฯ จำนวน 604 ร้านค้า ตำบลละ 3 ร้านค้า ยังขาดอยู่อีกกว่า 300 ร้านค้า จึงขอเชิญชวนร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้ เพื่อให้เพียงพอต่อผู้ใช้งาน รองรับผู้มีรายได้น้อย 500 – 600 คน ต่อ เดือนโดยหวังให้กระจายครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ พร้อมรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มใช้ใน 1 ตุลาคมนี้
 
20 กันยายน 2560 , 17:14 น. , อ่าน 164  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด