จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลองในวันที่ 4 ตุลาคมนี้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลองในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ขณะที่การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้ว นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการเตรียมการทุกด้านของพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเชื่อมประสานทุกคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มดำเนินการไปจนแล้วเสร็จพิธี และกำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ในทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะทำงานฝ่ายพิธีการ เตรียมดำเนินการพิธีบวงสรวงใหญ่ ซึ่งได้ดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมตามประเพณีไทยและประเพณีล้านนา โดยได้กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคมนี้ เป็นวันจัดพิธีบวงสรวงใหญ่พระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการประดับตกแต่งจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จ เพื่อจะนำไปทำพิธียกยอดฉัตรในวันดังกล่าว และบวงสรวงในวันเดียวกัน ส่วนทางด้านการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ได้ระดมกำลังบุคลากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ซึ่งการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในขณะนี้ได้ก่อสร้างไปแล้วกว่า ร้อยละ 40 ตอนนี้ในส่วนของโครงสร้างเหล็กพื้นฐานที่จะก่อเป็นรูปพระเมรุมาศจำลองตามแบบของสำนักพระราชวังและกรมศิลปากร ได้ขึ้นโครงเสร็จแล้ว เหลือเพียงองค์ประกอบในการประดับตกแต่งตามแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ตามที่กรมศิลปากรได้ออกแบบมา โดยขณะนี้รอวัสดุ อุปกรณ์จากทางส่วนกลางที่จะส่งมาให้กับจังหวัดเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดวันที่ 10 ตุลาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
 
21 กันยายน 2560 , 16:08 น. , อ่าน 164  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด