พช.เชียงใหม่ จัดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2 เดินหน้ายกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ บริเวณศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง ครั้งที่ 2 (Chaingmai Happiness Market @ Khuang San Kam Pheng) ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น หวังยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ โดยให้มีกิจกรรมหลักในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสู่ตลาดที่มีศักยภาพ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1จัดขึ้นในชื่องาน กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน (Chaingmai Happiness Market in the Garden) เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ บริเวณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศ ที่มีฝนตกลงมาในช่วงที่จัดงาน แต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ เดินทางมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์อย่างไม่ขาดสาย และการจัดงานครั้งที่ 2 คาดว่าจะประสบความสำเร็จกว่าครั้งแรกที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วม ช็อป ชิม ชม แชะ แชร์ ชัวร์ ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในงานพบกับกิจกรรมการแสดงจากศิลปินล้านนา วงดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ นิทรรศการแนะนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย ณ บริเวณศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2560 นี้
 
22 กันยายน 2560 , 09:14 น. , อ่าน 281  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี