จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UIA Associations Round Table Asia Pacific 2017

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UIA Associations Round Table Asia Pacific 2017 บูรณาการความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ มุ่งหวังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเดินทางเข้ามาจัดงานในพื้นที่ MICECITY ขยายการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และ สมาคม Union of International Associations ร่วมกันจัดประชุม UIA Associations Round Table Asia Pacific 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -22 กันยายน 2560 โดยจะเป็นเวทีสำหรับสมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและรับมือปัจจัยที่ท้าทายต่าง ๆ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิคเมื่อปี 2556 มีตัวแทนจาก 91 สมาคมทั่วโลกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน 37 ประเทศเข้าร่วม
ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นหน่วยงานหลักด้าน MICE ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อความเจริญและกระจายรายได้ หวังยกระดับอุตสาหกรรม MICE ให้มั่นคง มุ่งเติบโตคู่ขนานกับการพัฒนาประเทศในตลาดที่มีศักยภาพอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดประชุมและงานนิทรรศการในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความพร้อมในทุกด้าน และมีมนต์เสน่ห์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายแล้ว ยังจะประทับใจในความสวยงามและการให้บริการที่ดีของคนไทยอีกด้วย
 
22 กันยายน 2560 , 16:39 น. , อ่าน 189  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย