กระทรวงพาณิชย์ เปิดศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงพาณิชย์ เปิดศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER ที่เชียงใหม่ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไทยและอาเซียน
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิต เชิงสร้างสรรค์ โดยได้ดำเนินการเปิดศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาถนนสิงหราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายของผู้ประกอบการในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีจุดขาย ในการเป็น One – Stop Integrated Exhibition and Business Destination ที่สามารถรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มานำเสนอในที่เดียว และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกทางการค้าและการตลาด ให้กับผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั้งนี้ ศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER มีโถงจัดแสดงสินค้าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน สร้างทางเลือกในการเจรจาธุรกิจด้วยการนำเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Demark Award สินค้าจากกลุ่ม Young Designer สินค้าดาวเด่น (Product Champion) รวมถึงสินค้าที่มีความแตกต่างอย่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งหมวดหมู่สินค้าตามคุณสมบัติ อาทิ Lifestyle & Decoration, Fashion & Textile, Health & Wellness และ Food & Beverage จากผู้ประกอบการภาคเหนือกว่า 300 ราย รวมสินค้ามากกว่า 3000 รายการ
 
22 กันยายน 2560 , 16:41 น. , อ่าน 191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย