เปิดกิจกรรม รวมพลังวิ่งมหากุศลมหิดล’60 ครั้งที่ 43

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วิ่งมหากุศลมหิดล’60” ครั้งที่ 43 ในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560 นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวิ่งมหากุศลมหิดล’60 ที่ บริเวณสนามฟุตบอล หน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขไทย ให้มีความก้าวหน้า พัฒนา เจริญรุ่งเรืองมาตราบจนปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการหารายได้สมทบทุน “ราชสมาทร” ซึ่งเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา และได้ให้ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาค เพื่อนำดอกผลของทุน มาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกด้วย สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน มีคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
 
24 กันยายน 2560 , 17:41 น. , อ่าน 168  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี