พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ หลั่งไหลฟังธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” ตอน “คำสอนพ่อ”

  
    ศรัทธาพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมใจหลั่งไหลเข้าร่วมฟังธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 6 ตอนคำสอนพ่อ จากพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ อย่างคับคั่ง ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ชาวจังหวัดเชียงใหม่ หลั่งไหลเดินทางมาร่วมรับฟังธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 6 ตอน คำสอนพ่อ ที่สัญจรมายังภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นรากฐานให้แก่ผู้ที่สนใจร่วมกันสร้างคุณงามความดี ในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข ความสนุก รวมถึงสาระ แง่คิด ดีๆให้กับชีวิตในวันเดียวกันตลอดทั้งวัน ยาวนานถึง 9 ชั่วโมง สำหรับชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับฟังการเทศนาเผยแผ่ธรรม โดยพระนักเทศน์ระดับประเทศ อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กัลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ,พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย , พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมฺสิสโส (ศ. สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) กรุงเทพมหานคร , พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์ , พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร , พระราชญาณกวี (พระศรีญาณโสภณ) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ,พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ วัดมาตุการาม จังหวัดเชียงใหม่ , พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฒโน (ภาวิไล) ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ และพระอาจารย์ศักดา สุนทโร วัดไร่ป่าธรรมภิมุก จังหวัดตราด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เปิดให้เข้าชมฟรี จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1000 ท่านแรกจะได้รับพระธาตุ จากชมรมรักษ์พระธาตุแห่งประเทศไทย ไปสักการบูชาทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
24 กันยายน 2560 , 17:41 น. , อ่าน 156  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี