แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขยายแนวทางพระราชดำริในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ว่า การประชุมแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ครั้งนี้เป็นการทบทวนปัญหาหลักของการจัดตั้งโครงการฯ คือการติดฝิ่นของประชาชนในพื้นที่ แต่ปัจจุบันมียาบ้า ยาไอซ์และกัญชาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยในปี 2561 นี้ทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยจะนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการทางยุทธวิธี เพื่อควบคุมสถานการณ์การค้า การเสพและรวบรวมหลักฐาน ซึ่งได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัด จับกุมผู้กระทำความผิด ฝึกอบรมอาสาสมัครภาคประชาชน เพื่อป้องกันภัยหมู่บ้าน เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ทำให้สถานการณ์ปลูกฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อย มีความรุนแรงลดลงจากปีที่ผ่านมา
 
25 กันยายน 2560 , 16:47 น. , อ่าน 149  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด