จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี ธงชาติไทย

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอัญเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ส่วนบรรยากาศที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ มีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาส ครบ100 ปี ธงชาติไทย และร่วมประดับธงชาติ ณ อาคารสำนักงาน เช่นกัน สำหรับ วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกถึงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการอัญเชิญและประดับธงชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
 
28 กันยายน 2560 , 10:10 น. , อ่าน 157  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด