สมอ. มอบป้าย “ร้าน มอก.” การันตีคุณภาพร้านจำหน่ายสินค้า กว่า 600 สาขาทั่วประเทศ

  
    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” การันตีคุณภาพร้านจำหน่ายสินค้าเพิ่มอีก 123 สาขา ตั้งเป้าเพิ่มร้าน มอก. เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยในการสัมมนาเรื่อง ร้าน มอก.พัฒนาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอย่างยั่งยืน ว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มอบป้ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การันตีคุณภาพร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน 9 ราย 123 สาขา เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มการรับรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องหมายมาตรฐาน และเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน มอก. ในครั้งนี้ จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด ที่มีสาขาในเขตภาคเหนือตอนบนรวม 109 สาขา นายมนตรี สิทธิปรีชาชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท นิยมพานิช จำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการ ร้าน มอก. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ร้านจำหน่ายสินค้า โดยการได้รับป้ายสัญลักษณ์ ร้าน มอก. ทำให้ผู้บริโภคเกิดความความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากร้านที่จัดจำหน่าย รวมถึงผู้ประกอบการจะได้มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าที่ตนเองจำหน่าย อีกทั้งต้องรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าให้คงที่และดียิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการ "ร้าน มอก." เป็นโครงการประชารัฐ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน ร้าน มอก. ยอดรวมทั้งประเทศกว่า 600 สาขา และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนร้าน มอก. ให้กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม และตอกย้ำความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มอก. ให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
 
28 กันยายน 2560 , 17:25 น. , อ่าน 154  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี