กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 39 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 39 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสานต่อแผนงานโครงการเพื่อความยั่งยืนภาคเกษตรและป่าไม้ หวังกระตุ้นนักลงทุนและผู้ประกอบการลงทุนในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 39 อย่างเป็นทางการ พร้อมนำคณะจากชาติอาเซียนที่เข้าร่วมประชุม ชมนิทรรศการ “เกษตรยั่งยืนแห่งภูมิภาคอาเซียน” ที่นำผลสำเร็จของหน่วยงานด้านการเกษตรและป่าไม้ นำเสนอผ่านนิทรรศการที่มีชีวิต ซึ่งถือเป็นก้าวหนึ่งสู่ความยั่งยืนของการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ที่โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ เป็นการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการเกษตร และป่าไม้ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 กันยายน โดยระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กันยายน เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และวันที่ 28 ถึง 29 กันยายน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี จากนั้นจะเป็นการศึกษาดูงานในพื้นที่ สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ จะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานกำหนดนโยบาย รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการ ให้ความเห็นชอบมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรต่าง ๆ ในสาขาเกษตรและป่าไม้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนำไปปรับใช้ภายในประเทศ จะมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนนโยบายอาเซียนในการเป็นภูมิภาคที่มีสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพียงพอ มีความเป็นเอกภาพ ทั้งด้านการผลิตและการค้า และปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังใช้โอกาสนี้ เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงงานด้านการเกษตร จนทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้า สามารถนำพาเกษตรกรไทย ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
28 กันยายน 2560 , 17:48 น. , อ่าน 159  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย