ชาวเชียงใหม่ ยังคงเดินทางมาลงทะเบียนจิตอาสาวันสุดท้าย อย่างต่อเนื่อง

  
    ประชาชนชาวเชียงใหม่ ยังคงทยอยเดินทางมาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจวันสุดท้าย อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจวันสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียน สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สามารถลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 แห่ง โดยบรรยากาศ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่บรรยากาศการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจที่อำเภอแม่ริม ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจกันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 1-29 กันยายน 2560 จำนวน ทั้งสิ้น 97,775 คน
 
30 กันยายน 2560 , 15:48 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด