เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

  
    เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วนในพื้นที่ เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นายธวัชชัย กูลนรา เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชุมชน เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 6 ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย สำหรับ วันตักบาตรเทโว เป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษา และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ประเพณีการตักบาตรเทโวนี้ เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศล เช่น ถวายทาน รักษาศีล เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว
 
30 กันยายน 2560 , 15:48 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด