ชาวเชียงใหม่ รวมพลังความจงรักภักดี สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1 แสนคน

  
    ชาวเชียงใหม่ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยอดรวมกว่า 1 แสนคน หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนมาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจจำนวนทั้งสิ้น 108,567 คน อำเภอที่มีผู้มาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจมากที่สุดคืออำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 11,495 คน รองลงมาคืออำเภอสันทราย จำนวน 9,819 คน ส่วนงานบริการที่มีผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสามากที่สุด คือ งานบริการประชาชน รองลงมาคือ งานดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการกำหนดวันมอบของพระราชทานให้แก่นายอำเภอแต่ละอำเภอและประชาชนที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจตามประเภทงานต่อไป โดยจะมีการซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักกับจิตอาสาเฉพาะกิจ ก่อนที่ผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งหมดจะได้ออกปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ที่สมัครไว้ต่อไป
 
1 ตุลาคม 2560 , 11:49 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด