จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีได้ให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ ท่านยังทรงเป็นกษัตริย์นักโหราศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จริงในศาสตร์ แขนงนี้ ดังนั้นนักโหราศาสตร์ทุกคนจึงขนานนามท่านว่าพระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทยด้วย
 
1 ตุลาคม 2560 , 12:10 น. , อ่าน 148  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด