เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีคว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประจำปี 2560

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีคว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับรางวัลกินรียอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับรางวัลนี้ โดยครั้งแรกได้รับรางวัลเมื่อปี 2556 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสถานที่ ด้านการบริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจและเกิดความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำหรับ การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งรางวัลกินรียอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ เป็นรางวัลที่ได้รับการรับรองจากองค์การท่องเที่ยวโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานทั้งเวทีท่องเที่ยวระดับประเทศและเวทีนานาประเทศ ซึ่งจะได้เป็นการสร้างความมั่นใจด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย
 
1 ตุลาคม 2560 , 16:09 น. , อ่าน 144  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด