เชียงใหม่ชูยุทธการ 106 แม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ยุทธการ 106 ชู ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตำบลนำร่องในการแก้ไขปัญหาฝิ่นอย่างยั่งยืน นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น หนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดตั้งข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้นำยุทธการ 106 มาดำเนินการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ตำบลแม่ตื่น เป็นตำบลนำร่องในการแก้ไขปัญหาฝิ่นที่กระจายอยู่ในตำบลอื่นๆของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน โดยเฉพาะคนในชุมชน ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย และนโยบายประชารัฐ ในการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกฝิ่น มาประกอบอาชีพสุจริต รวมถึงการปลูกป่าทดแทนควบคู่กันไป ทั้งนี้ มีคนในชุมชนสนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องแล้ว จำนวน 30 ราย โดยใช้พื้นที่ที่มีการตัดทำลายไร่ฝิ่นมาปลูกพืช เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ นอกจากนี้ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กำลังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เป็นลักษณะการเดินท่องเที่ยว ศึกษาวิถีชีวิต ประเพณีของคนในชุมชน และชนเผ่าพื้นเมือง โดยนำร่องในหมู่บ้านที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ต่อไป
 
2 ตุลาคม 2560 , 16:52 น. , อ่าน 150  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด