เชียงใหม่ ประชุมแผนการดูแลรักษาความสะอาดและการจัดการขยะ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมวางแผนการดำเนินงานดูแลรักษาความสะอาดและการจัดการขยะ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะที่ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ย้ำขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการประชุมคณะทำงานดูแลรักษาความสะอาด การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้จัดขึ้น ที่ ลานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ว่า นอกจากการเตรียมงานด้านสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติแล้ว งานด้านการดูแลรักษาความสะอาดถือเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่องานพระราชพิธีครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการวางแผนจัดการระบบดูแลรักษาความสะอาดทั่วทั้งบริเวณงานพิธีอย่างเป็นระบบ โดยขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะตามจุดที่กำหนดไว้ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้าน นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่บริเวณงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ จะทำให้บริเวณงานไม่สวยงาม และไม่สมพระเกียรติ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแบ่งจุดรับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน A องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลช้างเผือก และเทศบาลตำบลหนอป่าครั่ง เป็นผู้รับผิดชอบ โซน B เทศบาลเมืองเชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลแม่เหียะ เป็นผู้รับผิดชอบ โซน C เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และผู้รับผิดชอบดูแลกองอำนวยการ ได้แก่ เทศบาลตำบลป่าแดด เป็นผู้รับผิดชอบ
 
2 ตุลาคม 2560 , 18:26 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี